Gorsch de Lardesch

Dr Gorges de la Ardeche is de Schluchd vun dr Ardesch vom Bonddarg bis nach Sangd Mardin de Ardesch.
Die Felswänd sin bis zuh Dreihunnrd Medr huch
Am obren Felsrand dr Schluchd fiehrd ähne Strohss lang vun der de dähn gands Wach ihbr
un an dswelf Aussischdsbungdn besondrs schiene Aussisschd ins Dahl geniehssn gannsd.


Vorisches BildIhborsischd